Ek Taal Kaida

Ek Taal

Kaida No. 1

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Tinakina |

Ta$KrTa TiTaKena  | Tinakina DhatiDhage | DhatiDhage Dhinagina |

Palta No. 1

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina Dha$KrDha | TiDhaGena Dhinagina |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Tinakina |

Ta$KrTa TiTaKena | Tinakina Ta$KrTa | TiTaKena Tinakina |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Dhinagina |

Palta No. 2

Dha$KrDha TiDhaGena | Dha$KrDha TiDhaGena | Dha$KrDha TiDhaGena |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Tinakina |

Ta$KrTa TiTaKena | Ta$KrTa TiTaKena | Ta$KrTa TiTaKena |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Dhinagina |

Palta No. 3

Dha$KrDha TiDhaGena | Dha$KrDha TiDhaGena | DhatiDhage Tinakina |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Tinakina|

Ta$KrTa TiTaKena | Ta$KrTa TiTaKena | TatiTake Tinakina |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Dhinagina |

Palta No. 4

Dha$KrDha TiDhaGena | DhatiDhage Tinakina | DhatiDhage Tinakina |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Tinakina |

Ta$KrTa TiTaKena | TatiTake Tinakina | TatiTake Tinakina |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Dhinagina |

Palta No. 5

Dha$KrDha TiDhaGena | DhatiDhage Tinakina | KrDha$Kr Dha$Gena |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Tinakina |

Ta$KrTa TiTaKena | TatiTake Tinakina | KrTa$Kr   Ta$Kena |

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina DhatiDhage | DhatiDhage Dhinagina |

Tihai

Dha$KrDha TiDhaGena | Dhinagina Dha$Dhina | GinaDha$ Dhinagina |

Dha$    $$  |  $$   Dha$KrDha | TiDhaGena Dhinagina |

 Dha$Dhina GinaDha$ |Dhinagina  Dha$   | $$   $$  |

Dha$KrDha  TiDhaGena | Dhinagina  Dha$Dhina | GinaDha$ Dhinagina |

Dha.

कायदा न. १

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे तिनाकिना |

ता$क्रता तातीकेना | तिनाकिना धातीधागे | धातीधागे धिनागिना |

पलटा न. १

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धा$क्र्धा | तिधागेना धिनागिना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे तिनाकिना |

ता$क्रता तिताकेना | तिनाकिना ता$क्रता | तिताकेना तिनाकिना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे धिनागिना |

पलटा न. २

धा$क्र्धा तिधागेना | धा$क्र्धा तिधागेना | धा$क्र्धा तिधागेना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे तिनाकिना |

ता$क्रता तिताकेना | ता$क्रता तिताकेना | ता$क्रता तिताकेना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे धिनागिना |

पलटा न. ३

धा$क्र्धा तिधागेना | धा$क्र्धा तिधागेना | धातीधागे तिनाकिना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे तिनाकिना |

ता$क्रता तिताकेना | ता$क्रता तिताकेना | तातीताके तिनाकिना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे धिनागिना |

पलता न. ४

धा$क्र्धा तिधागेना | धातीधागे तिनाकिना | धातीधागे तिनाकिना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे तिनाकिना |

ता$क्रता तिताकेना | तातीताके तिनाकिना | तातीताके तिनाकिना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे धिनागिना |

पलटा न. ५

धा$क्र्धा तिधागेना | धातीधागे तिनाकिना | क्रधा$क्र  धा$घेना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे तिनाकिना |

ता$क्रता तिताकेना | तातीताके तिनाकिना | क्रता$क्र  ता$केना |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धातीधागे | धातीधागे धिनागिना |

तिहाई

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धा$धिना | गिनाधा$ धिनागिना |

धा$    $$  |  $$   धा$क्र्धा | तिधागेना  धिनागिना |

 धा$धिना  गिनाधा$ | धिनागिना  धा$ |  $$   $$    |

धा$क्र्धा तिधागेना | धिनागिना धा$धिना | गिनाधा$ धिनागिना |

धा

Loading...