Deep Chandi Laggi-4

Deep Chandi Laggi – 4

Laggi

Dhage Tit Tit, Dhati Dhage Tinakina,

Take Tit Tit, Dhati Dhage Dhinagina.

Tihai

Dha Tit Tit Dhati Dha,

Dha Tit Tit Dhati Dha,

Dha Tit Tit Dhati Dha.

दीपचंदी लग्गी

लग्गी

धागे तिट तिट, धाती धागे तिनाकिना,

ताके तिट तिट, धाती धागे धिनागिना |

तिहाई

धा तिट तिट धाती धा,

धा तिट तिट धाती धा,

धा तिट तिट धाती धा |

Loading...